Regulamento de Velocistas

Obxectivo

Un robot participa para ser o máis veloz dun circuito. Cada robot ten dous intentos para completar o percorrido e terase en conta para a clasificación únicamente o menor dos seus tempos. Cada intento constará de tres voltas ao circuito. O regulamento detállase a continuación.

Zona de competición
Trazado
Regulamentación para os robots
Desenvolvemento da proba e puntuación

Xuíces

Na sala haberá en todo momento unha persoa identificada como “xuíz principal” e será a encargada de comunicar calquera decisión final con respecto ao desenvolvemento da competición e interpretación das normas.

Outras persoas poden estar identificadas como “xuíz asistente” e axudarán ao xuíz principal nas tarefas que teña delegadas.

O participante sempre se debe dirixir ao xuíz principal para calquera reclamación ou aclaración das normas. Entón, se o xuíz principal o estima oportuno, pode redirixir ao participante a un xuíz asistente.

As decisións finais sempre as tomará o xuíz principal.

Recursos de interese

Esta obra está baixo unha licenza de Creative Commons Recoñecemento 4.0 Internacional (CC-BY). Esta obra está baixo unha licencia de Creative Commons Recoñecemento 4.0 Internacional.